Traducció de "es pot construir" a llengua ucraïnesa:


  Diccionari Català-Ucraïnès

Construir - traducció : Construir - traducció : Construir - traducció : Construir - traducció : Es pot construir - traducció : Construir - traducció : Construir - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

No es pot construir el diàleg de la impressió.
Неможливо відкрити діалогове вікно друку.
Es pot construir un motor de cerques en set setmanes?
Тож за сім тижнів можна побудувати пошукову службу?...
No es pot construir la base de dades de les contrasenyes.
Не вдається створити базу даних паролів.
No s' ha configurat cap directori de construcció, no es pot construir
Не вказано каталогу для збирання, збирання неможливе
No es pot construir un element IGU. La vostra instal lació de KMLDonkey no està completa.
Не вдалося побудувати елемент графічного інтерфейсу. Ви встановили не всі компоненти KMLDonkey.
Es pot llegir
Придатність до читання
Es pot escriure
Придатність до запису
No es pot.
Нереально.
Es pot superar!
Чи можете ви перемогти його!
Es pot fer.
Цього можна досягнути.
No es pot!
Никак!
Es pot fer?
Це можливо?
Heretat, es pot eliminar
Застаріле, можна вилучати
No es pot previsualitzar
Перегляд не доступний
No es pot esborrar
Не можна вилучати
No es pot imprimir
Не можна надрукувати
No es pot interpretrar
Помилка аналізу
No es pot escanejar
Неможливо сканувати
No es pot enganxar
Не вдається вставити
No es pot desar
Неможливо зберегти
No es pot connectarComment
Неможливо з єднатисьComment
No es pot connectar.
Не вдається з' єднатись.
No es pot autenticar
Не вдалося розпізнати
No es pot signar
Неможливо підписати
No es pot bloquejar
Не вдалося заблокувати
No es pot obrir
Не вдалося відкрити
No es pot tractar.
Воно не лікується.
No es pot aturar.
Ее не остановишь
Solucionador no es pot determinar si es pot guanyar la partida.
Інструмент розв язання неможливо визначити, чи можна скласти цей пасьянс.
No es pot modificar aquesta tasca perquè no es pot bloquejar.
Не вдається змінити це завдання, тому що неможливо його заблокувати.
No es pot iniciar K3b.
Не вдалось запустити K3b.
No es pot iniciar MPlayer
Не вдалося запустити MPlayer
No es pot trossejar directoris
Не можна розділяти каталоги!
La CPU es pot desactivar
ЦП можна вимикати
Només es pot declarar variables
Можна визначати лише змінні
No es pot usar SENDER
Не можна використовувати SENDER
No es pot usar RECIPIENT
Не можна використовувати RECIPIENT
No es pot tha 'olor?
Не можу тха запах ?
Jo crec que es pot.
Вважаю, що так.
No es pot tenir tot.
Нереально можна мати все.
Es pot canviar el món.
Ви могли б змінити світ.
No es pot demanar més.
Немає нічого кращого за цю діяльність .
Es pot tenir cura d'ell?
Чи можете ви доглядати за ним?
Senyor? Què es pot fer?
Сер ? Що робити?
El problema és que es necessita unes quantes hores per construir.
Проблема в тому, потрібно достатньо кількох годин, щоб побудувати.