Traducció de "és probable que sorgeixin" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Probable - traducció : Probable - traducció : Probable - traducció : és probable que sorgeixin - traducció : Sorgeixin - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

És més que probable.
No... More than likely.
Però és menys probable que es consolidin.
但係佢地較難持續下去
El més probable és que siguin morts.
可能是死了
Escoltin, és probable que els americans desembarquin aquí.
聽好了 美軍很可能在這裡登陸
CAUSA PROBABLE
等等 史蒂夫当时很不好过
És probable que no em reconeguis pel braç vermell.
换了个红胳膊后你可能不认得我了
Jo diria que el contrari és igual de probable.
我觉得掉过来也很有可能
És el més probable. Un home encantador.
若索恩当上总司令 你在长城
És probable que sigui el pare dels fills d'en Terry.
'No! ' 他可能是特里孩子的生父 He's probably the father of Terry's kids.
En la seva condició és probable que no l'arribi a conèixer.
你的病情这么严重
És molt probable que sigui un punt de trobada o intercanvi.
最有可能的是会面或者交换什么东西 Most obvious scenario is a rendezvous or exchange of some kind.
No ho crec probable.
我觉得这不太可能
El més probable és que sigui un cep agressiu de la grip.
可能是种高致病性的流感病毒
El més probable és que a dormir, però perquè m'estic fent vell.
可能会去睡觉 岁月不饶人了
L'aposta segura seria més probable.
钱要花在刀刃上
Més probable un intent de ...
那极有可能就是意外...
Com que el vaixell era al fons del mar no és gaire probable.
自从船沉于海底以来
Mira, no vull que passi, però el més probable és que trobi la manera de...
我也不希望他搞砸 但他总有办法... 妈蛋 我认识那女孩
És probable que anés de dret cap a casa, si vols que et digui la veritat.
费尽心思把他弄回去 在崩了他之前好好审问一番
Una intepretarció alterna i d'alguna manera poc probable... és que es podria fabricar una.
另一个不太可能的解释是
Perquè ara és probable que els Executors i els rastrejadors d'ADN esbrinin de tu.
因為現在很有可能執法人 和DNA探測儀會找出你來
Com més llarg es faci això, és més probable que la premsa em crucifiqui.
这事拖得越久 媒体就越容易倒戈来谴责我
És probable que hi hagi un capítol al llibre de psicologia de l'Elena sobre això.
说不定Elena的心灵鸡汤书里 还有这么一章呢
Aleshores el devien gravar les càmeres de seguretat de l'hotel? És probable.
所以他被酒店监控录像拍到了 So he's on the hotel CCTV?
Encara que poc probable, pot haver ocorregut un error de maquinari.
虽然不太可能 也许出现了硬件错误
Hi ha proves més que podem fer, sinó de cosa que hem vist fins ara, és molt poc probable.
我們還可以提供更多的測試 不過就我們 獲得的結果來看 希望不太大
Com a resultat, el més probable és que l'Androide ha estat retornat a les mans de l'enemic.
所以那个机器人应该已经回到敌方的手上了
Els soldats han posat mines a l'illa? És probable que sigui dels japonesos, de la Segona Guerra Mundial.
这些士兵还在岛上布了地雷
Tinc una reunió molt important demà al vespre aquí, i és més que probable que s'estengui a la piscina de fora.
我会比较有可能 掉进门外的泳池里
Digue'm, si les vils acusacions contra el meu germà i la meva germana són veritat, creus que serà més probable o o menys probable que Jaime et mati?
告诉我 如果对于我哥哥和姐姐的恶毒指控是真的 你认为詹姆是会杀你 还是不会
He treballat molt i durant massa temps perquè sorgeixin complicacions tan a prop de la culminació.
也计划了很久允许好事将近之时 出现任何差错
Segons tinc entès, no hi ha comissionats de pau a la ciutat i tampoc és probable que n'hi hagi .
目前 据我所知 城内没有任何前来议和官员 也不存在即将前来议和官员
Una divorciada és més probable que busqui una nova parella, una vídua a omplir el buit deixat pel seu marit mort.
而寡妇则会想办法填补痛失爱夫的空虚 夏洛克 别 据说宠物能达到这个目的
És el que crec que és?
我没看错吧
És que...
只是...