Traducció de "abast de deure" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Deure - traducció : Deure - traducció : Deure - traducció :

Abast - traducció : Abast - traducció : Deure - traducció : Deure - traducció : Deure - traducció : Abast de deure - traducció : Deure - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Abast
范围
Abast de 600!
距离600
Deure meu.
這是我的責任
Abast de l' eix X
X轴范围
Abast de l' eix Y
Y轴范围
Abast del gràfic
绘图范围
Família, deure, honor .
这是霍伍德家族的 家族 责任 荣誉
Família, deure, honor...
你在跟我闹着玩吗
El valor mínim de l' abast ha de ser inferior al valor màxim de l' abast
最小范围值必须低于最大范围
Límits personalitzats de l' abast del gràfic
自定义绘图范围边界
límit inferior de l' abast del gràfic
绘图范围的下边界
límit superior de l' abast del gràfic
绘图范围的上边界
Límit inferior de l' abast del gràfic
绘图范围的下边界
Límit superior de l' abast del gràfic
绘图范围的上边界
És el meu deure.
別這麼說 這是我的工作
Personalitza l' abast del gràfic
自定义绘图范围
Neteja l' abast del diccionaris
清除词典序列
Està fora del meu abast.
所以... 好好想想吧
Personalitza l' abast màxim del gràfic
自定义最大绘图范围
Personalitza l' abast mínim del gràfic
自定义最小绘图范围
Tenia l'arma configurada per llarg abast.
他的武器现在处于狙击模式
És què veus el sexe com un deure? No, no és un deure.
你觉得性是一种责任
Compleix el teu deure, Lord Vader.
不要迟疑 不可心软
L'amor és la mort del deure.
情爱是责任的大忌
És un deure que he atendre.
这是我必须履行义务
Mai va incomplir el seu deure.
从未失职
L'amor és la mort del deure.
儿女情长英雄气短
Endavant, compliu amb el vostre deure.
动手 履行你的职责
El món sencer estava al meu abast.
成個世界就好似為我準備好曬
Tens al teu abast la tria, no?
你很肯定我会怎么选 对吧
Una idea simple, però que podria tenir conseqüències de llarg abast.
一個簡單嘅諗法卻有著咁深遠嘅影響
Ella pensava que era el seu deure.
她认为她必须要尽她的职责
Sigui gran o insignificant, hem de complir amb el nostre deure.
无论伟大还是卑微 我们要尽本分
acompliria el meu deure amb la meva pàtria.
难道有所不同吗?
Els elogi per complir amb el seu deure.
我赞美你们尽忠尽职
Has complert amb el teu deure, res més.
你是在履行职责 不过如此
Fora del meu abast. Només un murmuri fora esperantme.
遥不可及 又近在咫尺等我靠近
Tot el que heu somiat és al vostre abast!
你的所有梦想都可以实现
Els castigaré amb totes les armes al meu abast.
我会用任何武器惩罚他们 任何我能得到的武器
Què cony hi guanyes entregantte? És el meu deure.
你自首有什么好处
IaixícomhaviaplanejatPappagallo viatgem molt més enllà abast dels homes en màquines .
我们远远离开了 机器害虫的地盘
Creume, si estigués al meu abast ompliria cada hora passatgera.
请相信如果我能 我会让你的每时每刻充满意义
És una cosa... bé, una cosa fora del nostre abast.
就是 嗯... 我们情不自禁
Marqueu aquest botó i introduïu al dessota els límits de l' abast del gràfic.
选中此框并在下方输入绘图范围边界
No Jack, el teu deure és amb la teva família.
这是我的责任