Traducció de "apunyalar fins a la mort" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Mort - traducció :

Mort - traducció : Mort - traducció : Mort - traducció : Mort - traducció : Apunyalar - traducció : Fins - traducció : Fins - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Fins a la mort!
直到最後一名士兵戰為止
Protegir la vida Fins a la mort.
该轮到你上场了 保卫生命 至方休
Hem de lluitar fins a la mort.
我們應該誓奮戰
Llavors em van apunyalar a la panxa.
后来腹部被刺
Primer, colpejarem en Daryl fins a la mort.
首先 我们会把Daryl活活打
No acabaré fins la meva mort.
方休
Van torturar l'Àlex fins la mort.
我还能听到他后背断裂的声音
Han de restar a les seves posicions, fins a la mort...
跪下来
Es va ofegar amb la seva pròpia sang fins a la mort.
因内出血堵住气管导致窒息而
Vam fer un jurament sagrat Defensar l'emperador fins a la mort.
我们誓效忠在旁保护 皇帝至最终
Vaig veure com en Yao Fei t'estrangulava fins a la mort.
我明明看见姚飞把你掐
Es va apunyalar ell mateix.
还有谁 他自己
No en una baralla com aquesta. Això és fins a la mort.
这次不一样 这次他会战斗到底
Fins a la tarda.
要到今天下午呢
La mort.
No sense mi. Fins que la mort ens separi, no?
带上我 至不渝 对吧
Fins a
Fins a
直到
Fins a
OBERT FINS A LA MATINADA
片名
Fins a la nit. D'acord?
我们晚点见面 好吗
Fins i tot l'home més valent té por de la mort.
最勇敢的男人也害怕
Fins i tot els esclaus tenen elecció... la mort o l'esclavitud.
甚至奴隸都有選擇 Even slaves have a choice 亡或為奴 death or slavery.
Fins que la mort ens separi. Dos cops en aquest cas.
直至亡将我们分离 他们各了一次 Till death us do part.
Arriba la mort
亡来临
Com la mort?
呃呵 了也能救回来?
La Mort ens espera a tots a Samara.
但我们是否能躲过萨马拉
Vas apunyalar a un subjecte en una lluita en un bar?
你在酒吧捅了谁?
Avança fins a la pàgina següent
前进到下一页
Pas fins a la línia següent...
单步执行到下一行...
Descarta fins a la línia següent
丢至下一行
Pas fins a la línia següent
按行一步步执行
Selecciona fins a la paraula següent
无法获取下一个QODBCResult
Selecciona fins a la paraula anterior
无法获取前一项QODBCResult
Selecciona fins a la línia següent
无法获取下一个QODBCResult