Traducció de "contrapressió d'escapament" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Contrapressió - traducció : Contrapressió - traducció : Contrapressió d'escapament - traducció : Contrapressió - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Hi ha unes altres 12 càpsules d'escapament.
有12个其他的逃生舱
Necessitarem un altre vehicle i una via d'escapament.
我们需要一辆新车 还有新出路
Ja les has sentit. Rutes d'escapament, si us plau.
你听到了 麻烦找出口
Ets en una altra de les càpsules d'escapament de l'Alaska.
你在另一个逃生 豆荚的阿拉斯加 对不对
Dirigeix una mesquita que un sospitós de ser terrorista va usar com a ruta d'escapament.
他管理着犯罪分子当退路的清真寺
O en Walker va tenir molta sort d'escaparse tan ràpid com ho va fer, o coneixia aquesta mesquita prou bé per a usarla com a ruta d'escapament.
要么是Walker幸运到能快速逃离 或者就是他很了解这里并用以做其退路