Traducció de "disminució de la funció pulmonar" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Disminució - traducció : Disminució - traducció : Funció - traducció : Disminució - traducció : Disminució - traducció : Disminució - traducció : Pulmonar - traducció : Pulmonar - traducció : Disminució de la funció pulmonar - traducció : Disminució de la funció pulmonar - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Baixa disminució de guany
低增益下调
Alta disminució de guany
高增益下调
Nahoko... hemorràgia... pulmonar.
菜穗...
Nom de la funció
函数名
Arguments de la funció
函数参数
Ajuda de la funció
函数帮助
Ordre de la funció
函数的顺序
Color de la funció 1
函数 1 的颜色
Color de la funció 2
函数 2 的颜色
Color de la funció 3
函数 3 的颜色
Color de la funció 4
函数 4 的颜色
Color de la funció 5
函数 5 的颜色
Color de la funció 6
函数 6 的颜色
Color de la funció 7
函数 7 的颜色
Color de la funció 8
函数 8 的颜色
Color de la funció 9
函数 9 的颜色
Color de la funció 10
函数 10 的颜色
També ha estat horrible. Aspiració pulmonar.
同样很恐怖 吸入性胸膜炎
Tipus de funció
函数类型
Macro de funció
函数宏
Indicador de funció
提示
Eines de funció
函数工具
Perfil de funció
函数剖析档
Cicle de funció
函数循环
Funció de zoom
缩放函数
Funció de mòduls
函数模块
Optimitzador de funció...
函数定制...
Optimitzador de funció
函数定制
Avança fora de la funció actual
单步跳出当前函数
Avança fora de la funció actual
步进跳出当前函数
Funció
地理化
funció
函数
Funció
功能
Funció
功能
Funció
职务
Funció
函数
Funció
角色
Funció
动作
Funció
函数
elimina la funció seleccionada
删除选中的函数
Atura a la funció
停止于函数
Insereix la funció sumatori
插入 sum 函数
Bé, comença la funció.
各位 好戏上场了
Establiu aquí la precisió de la funció gaussiana.
在此设定高斯模糊的精度
Mira la funció beta de la cromodinàmica quàntica.
有人改过我的公式!