Traducció de "factura auditable" a l'idioma xinès:


Volies dir : factura audita-ble ?

  Diccionari Català-Xinès

Factura - traducció : Factura - traducció : Auditable - traducció : Factura auditable - traducció :
Paraules clau : 账单 查尔斯顿 收费 电费

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Factura
账单
Factura total
账单总计
Opcions de factura
账单选项
Factura de la sessió
通话账单
Edita una factura programada
编辑交易计划
Les visions passen factura.
幻象的代价
Pagaràs tu la factura?
电费你付吗
D'acord. Has vist la factura del serraller?
你看过锁匠的账单了没
És una factura de venda. Un paper de llibertat Doctor.
我給她開了有效力的買賣契約 醫生
I ara que ens hem establert a Charleston, això ens passa factura.
现在我们定居在查尔斯顿 查尔斯顿接纳了我们
Si us plau, si us plau, envieume una factura perquè m'agradaria pagar el reemplaçament.
请把账单寄给我 我给你们换新的
Això es podria ajustar bastant bé a la factura Si no s'hagués posat malalta tan sovint.
这样本来不算亏 但她身娇常病倒
Em pots aguantar això, si us plau? Aquí està la factura de Brooklyn. Ella em va pagar amb Visa.
这是布鲁克林的收费单 她用万通卡付了
A part de per la factura que m'ha lliurat aquest matí el meu equip legal, em sento molt bé.
拿回来的账单以外 我感觉很不错
Vintiquatre hores al dia, set dies a la setmana. Cap treball és massa gran. N'hi cap factura és massa alta.
每天二十四小时 每周七天 随时候命 收费便宜
La majoria brossa, però hi ha una factura endarrerida per una plaça de magatzem, encreuament del carrer Broad i Pearl.
大多数是垃圾 但有一张逾期的账单 是Broad街和Pearl街交界的一个储藏单位 我这就去 谢谢
Molt bé, doncs necessitaré una còpia dels ingressos de ta mare, i de la factura del teléfon, i de l'aigua i la Ilum.
对的 你现在接受过救助没? 我妈妈帮我和我女儿取助贫款
Les funcions TBILLEQ retornen el dipòsit equivalent per a una factura del tresor. La data de venciment ha de ser posterior a la de liquidació, però dins dels 365 dies.
TBILLEQ 函数返回与国库券等值的抵押证券 到期日期必须在结算日期之后 365 天之内
Les funcions TBILLYIELD retornen la producció per a una factura del tresor. La data de venciment ha de ser posterior a la de liquidació, però dins dels 365 dies. El preu ha de ser positiu.
TBILLYIELD 函数返回国库券收益 到期日必须在结算日之后 365 天之内 价格必须是正数