Traducció de "ombra clapada" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Ombra - traducció : Ombra - traducció : Ombra clapada - traducció :
Paraules clau : 影子 阴影 夜影 氏族 高山

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Ombra
阴暗light source
Ombra
光影
Ombra
阴影
Ombra
阴影
Ombra
阴暗
Ombra?
什么颜色
Sense ombra
阴影
Ombra difusa
阴影
Una ombra?
一个影子?
El diàleg Ombra
阴影 对话框
Llum sense ombra
无影光源
Contrasenyes ombra MD5
MD5 shadow 密码
Contrasenyes ombra MD5
MD5 Shadow 密码
Ombra per omissió
默认阴影
Traça ombra projectiva
绘制投影阴影
Ombra del fons
背景阴影
Ombra del marc
边框颜色
Arranja l' ombra
设定阴影
Mostra l' ombra
显示阴影
Angle d' ombra
阴影角度
Desplaçament d' ombra
阴影深度
Color d' ombra
阴影颜色
Afegeix ombra difusa...
添加阴影...
Afegeix ombra difusa
添加阴影
Ombra de text
文本阴影
Hola, ombra meva.
Salis
Hola, ombra meva.
你好 我的影子
Hola, ombra meva.
你好 我的影子
Format Objectes d' ombra...
格式 对象阴影
Saturació de l' ombra
饱和度
Fitxer de grups ombra
Shadow 组文件
Fitxer de contrasenyes ombra
Shadow 密码文件
Fitxer de contrasenyes ombra
Shadow 密码文件
Fitxer de grups ombra
组 shadow 文件
Ombra difusa de finestra
窗口拖痕阴影
Propietats de l' ombra
阴影属性
És Ombra altra vegada.
影子又来了
Afegint una ombra al títol
为标题添加阴影
Gestiona objectclass del compte ombra
管理 shadowAccount 对象类
o silenciosa com una ombra
你又怎能做到迅如蛇
Ara el títol té una ombra!
标题现在也有阴影
Projecta l' ombra d' aquest objecte
计算此对象的阴影
Mostra l' ombra de les peces
显示方块阴影
El que es diu pròpia ombra.
叫做影子
Va ser assassinat per una ombra.
有着史坦尼斯 拜拉席恩面孔的影子 一个影子