Traducció de "sent freqüents" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Sent - traducció : Sent - traducció : Sent - traducció : Sent - traducció : Sent freqüents - traducció : Sent freqüents - traducció :
Paraules clau : 感觉 感受 感覺 听见 礼貌

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Contactes freqüents
常见联系人
Preguntes més freqüents del kde
kde 常见问题解答
Sent...sent tan perfecte.
玛丽 我得告诉你
Sent!
Contactes freqüents a les llibretes d' adreces
地址簿的常见联系人状态
Ho sent.
抱歉
Se sent...
你觉得...
Sent millor.
所以我要变得更优秀
Ho sent.
我们之间为什么有这么多隔阂 马蒂
Ho sent.
我亲眼见过数千条生命的完结 年轻人 老人
Sent, gossa!
嘿 婊子
Què se sent?
感觉如何
Staedert, em sent?
史泰德 听到没
No sent res.
完全没有感觉
No sent res.
听见
Com se sent?
感覺怎麼樣?
Aquesta sent castigada.
在 熱箱子 裡接受懲罰啊
Segueix sent donzella.
她仍是纯洁之身
Esteu sent ateses.
我们这是在照顾你们
Estic sent educat.
我一直很有礼貌
Estem sent acomiadats?
我们要被... 解雇了么
Se sent enganyat.
感觉自己被耍了
Només... sent nosaltres.
可能有其他方法
Estàs sent vigilat.
你被监视着
Segueix sent gegant
还是那么大
Com se sent?
感觉怎么样
Estàs sent ridícul.
你别胡说了
Això sent bé.
感觉很好
Què se sent?
真不错对吧
Em entén? Em sent?
你明白吗
Continua sent el mateix.
没错 就是他
No estic sent a. ..
我可以沒有像個...
Segueixes sent un lladre?
你還在騙人錢麼
Vinga, sent el teixit.
感受下这丝般柔滑
Com se sent, uh?
感覺如何?