Traducció de "tecnologia d'instal lació elèctrica" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Tecnologia - traducció : Tecnologia - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

tempesta elèctrica
雷暴
Tempesta elèctrica
雷雨
Sobrecàrrega elèctrica.
电力超负荷
Tecnologia del koffice
koffice
És tecnologia Dàlek.
这是Dalek的技术
Instal lació
安装
Titil lació
闪烁
constel lació
星座
Buuu... (descàrrega elèctrica)
(一月) (一月)
Tecnologia de memòria Booster
内存提高技术
La tecnologia ve després.
技衔接着会赶上来
Instal lació errònia
安装失败
per constel lació
按星座
tempesta elèctrica lleugeraweather condition
小雷暴雨weather condition
tempesta elèctrica intensaweather condition
大雷暴weather condition
Tempesta elèctrica recentweather condition
最近有雷暴weather condition
Tempesta elèctrica, boiraweather condition
雷暴 有雾weather condition
Tempesta elèctrica, calamarsaweather condition
雷暴 有冰雹weather condition
Tempesta elèctrica, calabruixweather condition
雷暴 有冰粒weather condition
Tempesta elèctrica, plujaweather condition
雷暴雨weather condition
Tempesta elèctrica, neuweather condition
雷暴 有雪weather condition
(imita una guitarra elèctrica)
好了 别玩了
Aquesta tecnologia pertany a Alemanya.
技卫是我们德国的财产
Instal lació del controlador
安装驱动
Pont de destil lació
精馏管
Cancel lació d' usuari
用户取消
Cancel lació d' usuari
用户已取消
Directori d' instal lació
安装目录
Error d' instal lació
安装错误
Carpeta d' instal lació
安装文件夹
Instal lació de fitxers
安装文件
Tempesta elèctrica amb calamarsaweather condition
雷暴夹冰雹weather condition
Tempesta elèctrica amb plujaweather condition
雷暴夹雨weather condition
Tempesta elèctrica sense precipitacióweather condition
雷暴 无降水weather condition
Tempesta elèctrica intensa, plujaweather condition
大雷暴雨weather condition
Tempesta elèctrica intensa, neuweather condition
大雷暴 有雪weather condition
Tempesta elèctrica lleugera, plujaweather condition
小雷暴雨weather condition
Tempesta elèctrica lleugera, neuweather condition
小雷暴 有雪weather condition
Tempesta elèctrica, calamarsa, boiraweather condition
雷暴 有冰雹和雾weather condition
Tempesta elèctrica, pluja intensaweather condition
雷暴 有大雨weather condition
Tempesta elèctrica, pluja lleugeraweather condition
雷暴 有小雨weather condition
És una tempesta elèctrica, veurem.
應該是場暴風雨 我們去看看吧
O amb una serra elèctrica.
或者你可以利用你稳定的新经济来源 搬出去住
Sí, o... la serra elèctrica.
还是... 电锯吧
Confirmació de la cancel lació
取消确认