Traducció de "스카 이프 대화" a l'idioma català:


  Diccionari Coreà-Català

대화 - 번역 : 대화 - 번역 : 대화 - 번역 : 대화 - 번역 : 대화 - 번역 : 이프 - 번역 : 스카 이프 대화 - 번역 : 대화 - 번역 : 대화 - 번역 :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

스카
Ska
대화
Xat
대화 기록
Registres de xat
대화 상자
Diàlegs
대화 상자
Finestra diàleg
대화 상자
Diàleg
대화 상자
Diàlegs
대화 대화상자
Diàleg de xat
네트워크 대화...
Xat de xarxa...
대화 설정
Configura el xat
대화 창Comment
Finestra de xatComment
대화 상대Comment
ContacteComment
대화 상대
Contactes
대화 즐거웠습니다
Bona xerrada.
대화 상자 편집기Name
Editor de diàlegsName
대화 상자 부모Comment
Diàleg principalComment
대화 상자Comment
Diàleg nouComment
대화 상자 삭제Comment
Elimina un diàlegComment
인증 대화 상자
Diàleg d' autorització
설정 대화 상자
Diàleg de configuració
대화 상대가 연결됨Name
El contacte ara està connectatName
인증 대화 상자
Mètode d' autorització desconegut.
인증 대화 상자
L' autorització ha fallat.
대화 상자의 그림
Imatges pels diàlegs
ICQ 대화 상대
contacte de l' ICQ
Kopete 대화 창Comment
Finestra de xat del KopeteComment
대화 상대 목록Comment
Llista de contactesComment
지정한 대화 상대Name
El contacte especificatName
대화 상대 온라인Comment
Un contacte s' ha connectatComment
대화 상대 메모Comment
Notes del contacteComment
대화 하려고 한거야.
Estic conversant.
스타일 설정 대화 상자
Diàleg de configuració de l' estil
위성 음성 대화 컨트롤러
Controlador de comunicacions de veu per satèl lit
su와 대화 중 실패.
La conversa amb su ha fallat.
대화 상자 아이콘 크기
Mida de les icones del diàleg
로그아웃 대화 상자 표시하기
Mostra el diàleg de sortida
일반 대화 상자 배경
Fons de diàleg genèric
로그아웃 대화 상자의 테마
Tema per al diàleg de desconnexió
대화 상자의 불투명한 그림
Imatges opaques pels diàlegs
기본 Kopete 대화 창Name
La finestra de xat per defecte del KopeteName
대화 창의 모양을 변경합니다Name
Configura l' aparença i comportament de la finestra de xatName
대화 상대가 있는 그룹Name
El grup a on resideix el contacteName
대화 상대가 온라인이 됨Name
Un contacte s' ha connectatName
대화 상대가 오프라인이 됨Name
Un contacte s' ha desconnectatName
존이랑 대화 좀 해
Parla amb en John.