Top 1000 Paraules catalanes

 

1: Una Mica2: Una Mica Millor3: Uns Quants
4: Pocs Dies5: Unes Poques Hores6: Uns Quants Minuts
7: Uns Mesos8: Uns Segons9: Unes Setmanes
10: Uns Quants Anys11: Fa Molt De Temps12: Molt
13: Molt De14: Fa Un Minut15: Fa Un Mes
16: Una Sèrie De17: Una Tempesta Està Rodant A18: Fa Una Setmana
19: Fa Un Any20: Sóc21: Darrere
22: àbac23: Abandonar24: Abandonat
25: Abandonament26: Humiliar27: Rebaixament
28: Corregut29: Disminuir30: Disminució
31: Abadessa32: Abadia33: Abat
34: Abreujar35: Abreujat36: Abreviatura
37: Abdicar38: Abdicació39: Abdomen
40: Abdominal41: Segrestar42: Segrest
43: Un Llit44: Aberració45: Instigar
46: Inquietant47: Suspensi48: Avorrir
49: Avorriment50: Detestable51: Acatar
52: Permanència53: Capacitat54: Abjecte
55: Abjectament56: Abjurar57: En Flames
58: Capaç59: Ablució60: Hàbilment
61: Abnegació62: Anormal63: Anormalitat
64: Anormalment65: A Bord66: Estatge
67: Abolir68: Abolit69: Abolició
70: Abolicionista71: Abominable72: Abominablement
73: Abominar74: Abominació75: Aborigen
76: Avortar77: Abortiu78: Avortament
79: Avortista80: Abundar81: Abundant
82: Quant A83: Uns 10 Minuts84: Aproximadament 5 Polzades
85: A Uns 5 Quilòmetres86: Uns 5 Anys Llum87: A Prop De 5 Milles
88: Al Voltant D'un Any89: Aproximadament90: Mitja Volta
91: Per Sobre92: Per Sobre De La Mitja93: Anteriorment Esmentat
94: Abracadabra95: Abrasió96: Abrasiu
97: De Front98: Condensat99: Compendi
100: A L'estranger101: Abrogar102: Abrogat
103: Abrogació104: Abrupte105: Abruptament
106: Brusquedat107: Abscés108: Abscissa
109: Escapolir110: Fer Ràpel111: Absència
112: Absent113: Distretament114: Donzell
115: Absolut116: Absolutament117: Absolutament Necessari
118: Absolutament No119: Absolució120: Absolutisme
121: Absoldre122: Absorbir123: Absorbible
124: Absorbit125: Absorció126: Abstenir-se
127: Abstemi128: Abstenció129: Abstinència
130: Abstenent131: Abstracte132: Concepte Abstracte
133: Abstret134: Abstractament135: Abstracció
136: Abstrús137: Absurd138: Absurdament
139: Abu Dhabi140: Abuja141: Abundància
142: Abundantment143: Abús144: Drogues D'abús
145: Abús De Poder146: Abusar147: Abusiu
148: Abusivament149: Recolzar-se En150: Abismal
151: Abisme152: Abissini153: Acàcia
154: Acadèmia155: Fita Acadèmica156: Carrera Acadèmica
157: Cercles Acadèmics158: Comunitat Acadèmica159: Debat Acadèmic
160: Disciplina Acadèmica161: Discurs Acadèmic162: Institució Acadèmica
163: Revista Acadèmica164: La Vida Acadèmica165: Rendiment Acadèmic
166: La Investigació Acadèmica167: Habilitats Acadèmiques168: Estudi Acadèmic
169: èxit Acadèmic170: Treball Acadèmic171: Món Acadèmic
172: Escriptura Acadèmica173: Any Escolar174: Acadèmic
175: Accedir A176: Accelerant177: Accelerar
178: Accelerat179: Acceleració180: Accelerador
181: Accent182: Accentuat183: Accentuar
184: Acceptar185: Acceptar Un Desafiament186: Acceptar Una Derrota
187: Acceptar Una Disculpa188: Acceptar Un Argument189: Acceptar Una Invitació
190: Acceptar La Responsabilitat191: Acceptar Els Termes192: Acceptable
193: Un Comportament Acceptable194: Estàndard Acceptable195: Acceptació
196: Acceptat197: Proposta Acceptada198: Accés
199: Accessible200: Adhesió201: Personalitzar
202: Accessori203: Accident204: Accidental
205: Mort Accidental206: Accidentalment207: Aclamació
208: Aclamat209: Aclimatació210: Aclimatar
211: Premi212: Acomodar213: Acomodat
214: Allotjament215: Acompanyament216: Acompanyant
217: Acompanyar218: Còmplice219: Aconseguir
220: Complert221: Dur A Terme222: Assoliment
223: Acord224: Accordant225: D'acord
226: D'acord Amb227: Acordió228: Abordar
229: Compte230: Responsabilitat231: Responsable
232: Comptabilitat233: Comptador234: Accra
235: Acreditar236: Autoritzat237: Empalmar
238: Acreció239: Acumular-240: Acumular
241: Acumulat242: Acumulació243: Precisió
244: Exacte245: Avaluació Precisa246: Descripció Precisa
247: Informació Precisa248: Mesurament Precís249: Imatge Precisa
250: Registre Exacte251: Exactament252: Acusació
253: Acusar254: Acusat255: Acusador
256: Acusant257: Acostumar258: Acostumat
259: As260: Acetat261: Acètic
262: Acetilè263: Dolor264: Xacres
265: Aconseguir Una Meta266: Obtenir Un Resultat267: Aconseguir Un Objectiu
268: Aconseguir Un Resultat269: Aconseguir Fins270: Nivell Assolit
271: Rècord Assolit272: èxit Aconseguit273: àcid
274: Acidesa275: Reconèixer276: Reconeixement
277: Cimera278: Acne279: Acòlit
280: Gla281: Acústic282: Familiaritzar
283: Coneixement284: Familiaritzat285: Cedir
286: Aquiescència287: Adquirir288: Adquirir Coneixements
289: Adquirit290: Coneixements Adquirits291: Adquisició
292: L'adquisició293: Absolts294: Acre
295: Superfície En Acres296: Mordaç297: Acritud
298: Acròbata299: Acrobàtic300: Acrònim
301: Acròpolis302: A Través De303: Al Llarg Del Taulell
304: Acròstic305: Acrílic306: Acte
307: Actuar Sospitosament308: Actuació309: Acció
310: Pel · Lícula D'acció311: Pla D'Acció312: Activar
313: Activació314: Actiu315: Ingredient Actiu
316: Participació Activa317: Membre Actiu318: Participant Actiu
319: Paper Actiu320: Volcà En Activitat321: Activament
322: Participar Activament323: Activista324: Activitat
325: Actor326: Actriu327: Real
328: Realitat329: Actualització330: En Realitat
331: Actuari332: Accionar333: Perspicàcia
334: Acupressió335: Acupuntura336: Agut
337: Extremadament338: Molt Conscient339: Agudesa
340: Anunci341: Improvisar342: Adagi
343: Ferm344: Adamantí345: Adaptar
346: Adaptable347: Adaptació348: Adaptat
349: Adaptador350: Afegir351: Afegir Informació
352: Sumat353: Avantatge Afegit354: Plusvàlua
355: Apèndix356: Escurçó357: Addicte
358: Adicció359: Addictiu360: Addis Abeba
361: Addició362: Addicional363: Avantatge Addicional
364: Argument Addicional365: Càrrec Addicional366: Cost Addicional
367: Factor Addicional368: Ingressos Addicionals369: Informació Adicional
370: Problema Addicional371: Recursos Addicionals372: Suport Addicional
373: Additiu374: Podrit375: Adreça
376: Davant D'un Problema377: Abordar Una Pregunta378: Abordar Un Problema
379: Dirigit380: Destinatari381: Adduir
382: Adenocarcinoma383: Adenoma384: Expert
385: Adequat386: Adequadament387: Adherir
388: Adherent389: Adhesiu390: Adéu
391: Adjacent392: Adjectiu393: Afrontar Amb
394: Suspendre395: Ajornament396: Adjudicar
397: Jutjar398: Jutge399: Adjunt
400: Conjurar401: Ajustar402: Ajustable
403: Ajust404: Ajudant405: Administrar
406: Administració407: Administratiu408: Pràctiques Administratives
409: Administrador410: Admirable411: Admirablement
412: Almirall413: Almirallat414: Admiració
415: Admirar416: Admirador417: Admiratiu
418: Admirativament419: Admissible420: Admissió
421: Admetre422: Admetre La Derrota423: Admitància
424: Barreja425: Amonestar426: Advertència
427: Soroll428: Tova429: Adolescència
430: Adolescent431: Adoptar432: Adoptar Un Procediment
433: Adopta Un Estil434: Adoptar Un Enfocament435: Adoptat
436: Enfocament Adoptat437: Mètode Adoptat438: Pla Adoptat
439: Política Adoptada440: Procediment Adoptat441: Adopció
442: Pares Adoptius443: Adorable444: Adoració
445: Adorar446: Adorat447: Adorador
448: Afectuós449: Adornar450: Adorn
451: Adrenalina452: A La Deriva453: Hàbil
454: Adulació455: Adulador456: Adult
457: Adulterar458: Adúlter459: Adúltera
460: Adulteri461: Edat Adulta462: Avançar
463: Avançat464: Economia Avançada465: Tecnologia Avançada
466: Avançament467: Avantatge468: Avantatjós
469: Adveniment470: Adventicio471: Aventura
472: Turisme D’aventura473: Viatges D'aventura474: Aventurer
475: Aventurera476: Adverbi477: Adverbial
478: Adversari479: Advers480: Condicions Adverses
481: Efectes Adversos482: Reacció Adversa483: Negativament
484: Afectar Negativament485: Adversitat486: Anunciar
487: Anunciant488: Publicitat489: Assessorament
490: Conveniència491: Recomanable492: Assessorar
493: Assessor494: Tutor495: Servei D'assessorament
496: Defensa497: Defensor498: Adz
499: Aixa500: Eón501: Airejar
502: Aeri503: Aeròdrom504: Aerodinàmic
505: Aerodinàmicament506: Aerodinàmica507: Avió
508: Aerosol509: Aeroespacial510: Esteta
511: Estètic512: Estètica513: Lluny
514: Afable515: Afablement516: Assumpte
517: Afectar518: Afectar El Desenvolupament519: Afectar El Resultat
520: Afectació521: Afecte522: Afectuosament
523: Declaració Jurada524: Filial525: Afiliació
526: Afinitat527: Afirmar528: Afirmació
529: Afirmatiu530: Afix531: Afligir
532: Aflicció533: Opulència534: Afluent
535: Permetre536: Assequible537: Refrega
538: Afront539: Afganès540: Afganistan
541: Un Incendi542: Inflamat543: A Flotació
544: En Marxa545: Afore546: Abans Esmentat
547: Esmentat548: Por549: De Nou
550: Àfrica551: Afroamericà552: Afrikaner
553: En Popa554: Després555: Després De Vostè
556: Efecte Secundari557: Vida Futura558: Seqüeles
559: Tarda560: Regust561: Idea Tardana
562: Contra563: Contra La Llei564: àpat
565: àgata566: Atzavara567: Edat
568: Ancià569: Sense Edat570: Agència
571: Ordre Del Dia572: Agent573: Aglomeració
574: Aglutinatiu575: Aggrandise576: Agrandament
577: Agrandir578: Engrandiment579: Agreujar
580: Agreujat581: Agreujament582: Agregat
583: Agregació584: Aggress585: Agressió
586: Agressiu587: Agressivament588: Agressor
589: Espantat590: àgil591: Agilitat
592: Envelliment593: Agitar594: Agitat
595: Agitació596: Agitador597: Radiant
598: Agnòstic599: Fa600: Ansiós
601: Agònica602: Agonitzar603: Agonitzat
604: Agonia605: Agorafòbia606: Agorafòbic
607: Agrari608: Acordar609: Agradable
610: Convingut611: Contracte Acordat612: Data Acordada
613: Acord Assolit614: Acceptat Els Termes615: Agrícola
616: Agricultor617: Agricultura618: Encallat
619: Febre Intermitent620: Ah621: Davant
622: Ajuda623: Ajudant De Camp624: Ajudar
625: SIDA626: Dolent627: Malaltia
628: Objectiu629: Punteria630: Sense Objectiu
631: Sense Propòsit632: Aire633: Coixí De Seguretat
634: Llit D'aire635: Aire Acondicionat636: Forces Aeries
637: Pistola D'aire Comprimit638: Ruta Aèria639: Qualitat De L'aire
640: Atac Aeri641: Assalt Aeri642: Aire Condicionat
643: Aerògraf644: Aerobús645: Tripulació
646: Passatges Aeris647: Pont Aeri648: Aerolínia
649: Avió De Línia650: Aviador651: Aeroport
652: Dirigible653: Espai Aeri654: Velocitat Aerodinàmica
655: Pista D'aterratge656: De Les Vies Respiratòries657: Airwoman
658: Airejat659: Passadís660: Entreobert
661: En Gerres662: Semblant663: Alabastre
664: Promptitud665: Alarma666: Despertador
667: Alarmat668: Alarmant669: Alarmista
670: Ai671: Albània672: Albanès
673: Albatros674: Encara Que675: Albí
676: àlbum677: Albúmina678: Alquimista
679: Alquímia680: Alcohol681: Alcohòlic
682: Alcoholisme683: Nínxol684: Aldehid
685: Vern686: Regidor687: Alderwoman
688: Cervesa689: Alerta690: Vigilància
691: Alfals692: Algues693: àlgebra
694: Algèria695: Alger696: Algoritme
697: àlies698: Coartada699: Estranger
700: Alienar701: Alienació702: Posar-se
703: Alinear704: Alineació705: Igual
706: Aliment707: Alimentari708: Pensió Alimentària
709: Viu710: àlcali711: Tots
712: Tota La Tarda713: Tot Sol714: Tot El Temps
715: Tot El Dia716: Considerant-ho Tot717: Tot El Matí
718: Tota La Nit719: Per Tot Arreu720: Tot Bé
721: Tot El Millor722: Tot El Mateix723: Al Voltant
724: Tot Consumidor725: Tot En Un726: Complet
727: Tot Terreny728: Calmar729: Al · Legació
730: Al·legar731: Presumpte732: Pretesament
733: Lleialtat734: Al·legòric735: Al·legòricament
736: Al·legoria737: Al·lèrgic738: Al·lergòleg
739: Al·lèrgia740: Alleujar741: Carreró
742: Aliança743: Aliat744: Caiman
745: Assignar746: Assignar Recursos747: Assignació
748: Permet L'accès749: Permeti Que Presenti750: Permeteu-me Presentar-
751: Concessió752: Permès753: Aliatge
754: Pebre De Jamaica755: Al·ludir756: Atractiu
757: Seductor758: Al·lusió759: Al·lusiu
760: Al·luvial761: Al·luvi762: Almanac
763: Omnipotent764: Ametlla765: Almoiner
766: Gairebé767: Gairebé Amb Tota Seguretat768: Gairebé Definitivament
769: Gairebé Idèntic770: Almoina771: Asil D'ancians
772: En Alt773: Només774: Al Llarg De
775: Al Costat De776: A Distància777: Distanciament
778: En Veu Alta779: Alpaca780: Alfa
781: Alfabet782: Alfabètic783: Ordre Alfabètic
784: En Ordre Alfabètic785: Alpí786: Ja
787: 788: Alsacià789: També
790: Del Munt791: Altar792: Alterar
793: Modificació794: Altercat795: Altern
796: Alternativament797: Alternança798: Alternativa
799: Enfocament Alternatiu800: Energia Alternativa801: Explicació Alternativa
802: Forma Alternativa803: Interpretació Alternativa804: Mitjans Alternatius
805: Medicina Alternativa806: Mètode Alternatiu807: Model Alternatiu
808: Solució Alternativa809: Font Alternativa810: Estratègia Alternativa
811: Punt De Vista Alternatiu812: Alternador813: Althea
814: Altímetre815: Altitud816: Alt
817: En Conjunt818: Altruisme819: Altruista
820: Alumini821: Antiga Alumna822: Antic Alumne
823: Sempre824: Ho Estic Pronunciant Correctament?825: Amalgama
826: Amalgamar827: Amalgamació828: Amanuense
829: Amarilis830: Amuntegar831: Aficionat
832: Amatori833: Sorprendre834: Sorprès
835: Sorpresa836: Sorprenent837: Sorprenentment
838: Amazones839: Ambaixador840: Ambre
841: Ambient842: Ambiental843: Ambigüitat
844: Ambigu845: De Forma Ambigua846: Ambició
847: Ambiciós848: Ambiciós Pla849: Ambiciós Programa
850: Ambiciós Projecte851: Ambivalència852: Ambivalent
853: Ambladura854: Ambrosia855: Ambulància
856: Ambulate857: Emboscada858: Ameba
859: Millorar860: Millora861: A Més
862: Dòcil863: Esmenar864: Esmenada Llei
865: Esmena866: Compensació867: Amenitat
868: Amèrica869: Anglès Americà870: Americana
871: Americanisme872: Americanitzar873: Ametista
874: Amhàric875: Amabilitat876: Amable
877: Amablement878: Amistabilitat879: Amistós
880: Amigablement881: Enmig De882: Mal
883: Amistat884: Amman885: Amoníac
886: Amoni887: Munició888: Amnistia
889: Entre890: Amorós891: Amorf
892: Quantitat893: Amour894: Ampere
895: Amfetamina896: Amfibi897: Amfiteatre
898: Ampli899: àmplia Evidència900: àmplia Oportunitat
901: Amplificador902: Amplificar903: Amplitud
904: àmpliament905: Ampolla906: Amputar
907: Amputació908: Amsterdam909: Amulet
910: Divertir911: Divertit912: Diversió
913: Fa Una Hora914: Anacronisme915: Anacrònica
916: Anestèsic917: Anestesista918: Anestesiar
919: Anagrama920: Analgèsia921: Analgèsic
922: Analògic923: Anàleg924: Analogia
925: Analitzar926: Anàlisi927: Analista
928: Analític929: Enfocament Analític930: Eina Analítica
931: Analíticament932: Analitzat933: Anarquista
934: Anarquia935: Anatema936: Anatòmic
937: Anatomista938: Anatomia939: Avantpassat
940: Ancestral941: Ascendència942: àncora
943: Ancoratge944: Anxova945: Antic
946: Art Antic947: Ciutat Antiga948: I
949: Etcètera950: Andalusia951: Andalús
952: Errant953: Andes954: Andorra
955: Andorra La Vella956: Andorrana957: Andrògens
958: Androide959: Andròleg960: L'evidència Anecdòtica
961: Anècdota962: Anemone963: Anestesiòleg
964: Anestesiologia965: àngel966: Àngel De La Mort
967: Angelical968: Còlera969: Angle
970: Pescador De Canya971: Anglificar972: Angloamericà
973: Anglosaxó974: Angola975: Angora
976: Cabra D'Angora977: Enfadat978: Enutjat
979: Angoixa980: Angoixat981: Angular
982: Animal983: Cura Dels Animals984: Animalismo
985: Animar986: Animat987: Animació
988: Presentador989: Animisme990: Animista
991: Animositat992: Ankara993: Turmell
994: Turmellera995: Annex996: Annexió
997: Aniquilar998: Aniquilació999: Aniversari
1000: Anotar